Dalskabáty

/ hříšná ves aneb Zapomenutý čert

Jan Drda

báchorka o osmi obrazech premiéra: 13. 12. 1959
 

Účinkovali

Marjánka Plaznerová, vdova po hrobaři a kořenářka
Trepifajksl, později Mates, venkovský čert
Ignác Loula, nový farář v Dalskabátech
Alois Piškytle, kostelník
Majdaléna Pučálková, bohatá mlynářka
Ondřej Tyburec, kovář v Dalskabátech
Dorotka, kovářova žena
Honza Mračno, kovářský pomocník
Mančínka, farská děvečka
Vejlupek, řečený Lupino, potulný komediant
Josef Medula, přespolní farář
Emanuel Broukal, přespolní farář
Bětka
Markytka
Kačenka
Kníže Belzebub, vládce pekel
Marbulius, jeho sekretář
JUDr. Solfernus, pekelný prokurátor
JUDr. Belfegor, pekelný guvernér
PhDr. a ThDr. Ichthuriel, šéf pro experimentální p
Dokumenty

Dalskabáty, hříšná ves

Dalskabáty, hříšná ves

Dalskabáty, hříšná ves

Dalskabáty, hříšná ves

Dalskabáty, hříšná ves

Dalskabáty, hříšná ves

Dalskabáty, hříšná ves

Dalskabáty, hříšná ves

Dalskabáty, hříšná ves