Romeo a Julie

William Shakespeare

hra premiéra: 19. 11. 1959
 

Účinkovali

Eskalus, vévoda Veronský
Paris, mladý šlechtic, příbuzný vévodův
Montek
Kapulet
Stařec z rodu Kapuletů
Romeo, syn Montekův
Mercuzio, příbuzný vévodův a přítel Romeův
Benvolio, synovec Montekův a přítel Romeův
Tybalt, synovec paní Kapuletové
Bratr Vavřinec, františkán
Bratr Jan, z téhož řádu
Baltazar, Romeův sluha
Samson, sluha Kapuletův
Řehoř, sluha Kapuletův
Petr, sluha Juliiny chůvy
Abraham, sluha Montekův
Lékárník
Panoš Parisův
Stráže
Paní Monteková
Paní Kapuletová
Julie, dcera Kapuletova
Juliina chůva
Dokumenty

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie

Romeo a Julie
 
 
Přeložil E. A. Saudek. Použito hudby ze stejnojmenného baletu S. Prokofjeva.