Dalibor

Bedřich Smetana

opera o třech dějstvích premiéra: 15. 10. 1960
 

Účinkovali

Vladislav, král český
Budivoj, velitel stráže a správce žaláře
Dalibor
Beneš, žalářník
Vítek, posel Daliborův
Milada, sestra purkrabího ploškovického
Jitka, selské děvče
Dokumenty
 
Sbormistr Jiří Kosina
Představení řídí Miroslav Juroška

 
Libreto od Josefa Wenziga