Chytrá milenka

Lope de Vega

premiéra: 23. 6. 1962
 

Účinkovali

Belisa, vdova
Fenisa, její dcera
Bernardo, hejtman
Lucindo, jeho syn
Hernando, Lucindův sluha
Fulminato, Bernardův sluha
Gerarda, dáma
Doristeo, šlechtic
Finardo, Doristeův sluha
Dokumenty

Chytrá milenka

Chytrá milenka

Chytrá milenka

Chytrá milenka

Chytrá milenka

Chytrá milenka

Chytrá milenka

Chytrá milenka
 
Scéna a kostýmy Eva Milichovská

 
Překlad Jan a Olga Fischerovi