Večer tříkrálový

William Shakespeare

premiéra: 29. 4. 1962
 

Účinkovali

Orsino, vévoda illyrský
Sebastiano, Violin bratr
Antonio
Jiný kapitán, Violin ochránce
Valentino
Curio
Rytíř Tobiáš Říhal
Rytíř Ondřej Třasořitka
Malvolino, Oliviin správce domu
Vejražka, šašek
Olivie, dcera hraběte
Viola
Marie, Oliviina společnice
Dokumenty

Večer tříkrálový

Večer tříkrálový

Večer tříkrálový

Večer tříkrálový

Večer tříkrálový

Večer tříkrálový

Večer tříkrálový

Večer tříkrálový
 
Pohybová spolupráce Milan Klásek
Nápověda Anna Friedová