Dalibor

Bedřich Smetana

opera o třech jednáních premiéra: 18. 1. 2002 II. premiéra: 19. 1. 2002 derniéra: 29. 10. 2002
 

Účinkovali

Vladislav, král český
Dalibor, rytíř
Budivoj, velitel královské hradní stráže
Beneš, žalářník
Vítek, posel Daliborův
Milada, sestra purkrabího ploškovického
Jitka, selské děvče na statcích Daliborových
Soudce
Sbor soudců
 
Hudební nastudování Milan Kaňák
Režie a výtvarné řešení inscenace Jana Andělová - Pletichová
Hudební příprava Sergey Perepeliatnyk, Jan Zimmel
Asistent dirigenta Josef Sychra
Asistent režiséra Jan Štěch
Představení řídí Zdeňka Dubská
Text sleduje Alena Vozábalová

 
Na slova Josefa Wenziga, český překlad Ervín Špindler, inscenační verze JD s přihlédnutím k úpravě dr. Rudolfa Vonáska. Spoluúčinkuje skupina historického šermu Fedrfechtýři pod vedením Josefa Pařízka.