Něco za něco

William Shakespeare

hra premiéra: 30. 4. 2004 derniéra: 19. 5. 2005 počet repríz: 18

Téměř politický thriller o mocném muži, kterého zaslepila vášeň. Angelo je pověřen dočasnou vládou v zemi, kterou zmítá anarchie a chaos. Aby nastolil pořádek, rozpoutá teror. Neomezená moc ale strhne jeho andělskou masku a odhalí ďábelskou tvář. Netuší, že každý jeho krok je sledován…

 

Účinkovali

Vincentio
Escalus
Angelo
Lucio
Loudil
Paní Zválená
Necuda
Claudio, mladý šlechtic
Julie
Mnich Tomáš
Isabela
Žalářník
Čmuchálek
Marina, Angelova snoubenka
Nelida
Bernardin
Mnich Petr
 
Dramaturgie Olga Šubrtová

 

Dějištěm Shakespearova příběhu je Vídeň. Ale odehrávat by se mohl vlastně kdekoli - kdekoli, kde se začalo dařit různým příživníkům a podvodníkům, kde všelijací podnikatelé unikají zákonu - a kde se už nikdo ani nepodivuje nad tím, že za peníze je možné koupit prakticky všechno. I trochu té "upocené slasti" ve veřejných domech. Těch je ostatně v téhle hře jako hub po dešti. Sodoma, Gomora, řeknete si možná. Ovšem - tak jako v biblické Sodomě - i v Shakespearově Vídni je ještě pár "spravedlivých". Žádný z těchto "spravedlivých" se doteď nestřetl s oním polosvětem, plným potemnělých vykřičených čtvrtí, kde neplatí žádná pravidla slušnosti a morálky. Nikdo z nich dosud nemusel před druhými (i sám před sebou) obhajovat svoje rozhodnutí žít jinak. Avšak ve chvíli, kdy se našim hrdinům už už začne zdát, že svět knih a modliteb, do kterého se uzavřeli, je neohrozitelný, právě v té chvíli jim Shakespeare připraví několik hořkých dilemat. Každý z nich se musí znovu rozhodovat, co dál. Čeho se zřekne a čemu zůstane věrný. Něco za něco. Shakespeare dobře ví, že právě pro ty věci, které vyznáváme jako hodnotu, se musíme rozhodovat vždy znova. Vždy znova musíme obstát v konkrétních situacích, kdy vůbec není předem dáno, co je správně a co ne. Teprve skrze tahle rozhodnutí a volby, které předem nejsou ani trochu jednoznačné, mohou Shakespearovi hrdinové objevit cosi opravdového - v sobě i v cestě, kterou si zvolili. Dokud se rozhodují a zvažují, co dál, dokud o něco s druhými (i sami se sebou) bojují, do té chvíle mohou mít jednu jistotu: jejich cesta bude opravdová. A svědectví, které o ní vydají, bude mít svou cenu i pro druhé.Inscenační úprava / Martin Glaser, Olga Šubrtová, překlad / Stanislav Rubáš