Mše D dur

/ Slavnostní mše v katedrále Sv. Mikuláše. / 20. října 2004

Antonín Dvořák

koncert
Antonín Dvořák - Mše D. Dur, op.86, Biblické písně, op. 99
 
 
Biblické písně, op. 99 pro sólový hlas a orchestr na text Bible kralické (Kniha žalmů) - výběr. č.2 "Skrýše má a pavéza má Ty jsi" č.4 "Hospodin jest můj pastýř" č.5 " Bože, Bože píseň novou zpívati budu" č.9 " Pozdvihuji oči svých k horám" č.10 "Zpívejte Hospodinu píseň novou"