Barokní Vánoce v Jihočeském divadle

vánoční koncert
Tradiční vánoční koncert v Jihočeském divadle.
 

Účinkovali

Bude doplněno.
Program koncertu / Adéste fidéles / Anonym / Gregoriánský chorál Sanctissima, mitissima / Franusův kancionál 1505 Nascitur de Virgine / Anonym Narodil se syn Boží / Anonym A. V. Michna / Svatoroční muzika / Hle přijde Pán, Nuž andělíčkové, Ó pacholátko přemilé, Zvání všeho stvoření V. K. Holan Rovenský / Spanilé a Archy Holubičky, Děťátko rozkošné nám se narodilo E. Pascha / Harmonia pastoralis / Kyrie, Benedictus, Agnus Dei Přestávka

J. J. Ryba / Česká mše Vánoční „Hej mistře“ Účinkují / Kateřina Hájovská / soprán, Dagmar Volfová / alt, Pavel Baxa / tenor, Svatopluk Sem / bas