Sen noci svatojánské

William Shakespeare

premiéra: 31. 5. 1985
 

Účinkovali

Theseus, vévoda athénský
Egeus, otec Hermiin
Lysandr, Demetrius, zamilovaní do Hermie
Poříz, tesař
Pevný, truhlář
Klubko, tkadlec
Štěbenec, měchař
Okápek, klempíř
Hladolet, krejčí
Hippolyta, Theseova nevěsta
Hermie, zamilovaná do Lysandra
Helena, zamilovaná do Demetria
Oberon, král elfů
Titanie, královna elfů
Puk čili Rarášek, zvaný Franta hospodáříček
Dokumenty

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci
 
Pohybová spolupráce Karel Bednář