Krumlovská romance

František Kožík

premiéra: 3. 6. 1983
 

Účinkovali

Vilém z Rožmberka), vladař na Krumlově
Petr Vok z Rožmberka, Vilémův bratr
(Eva z Rožmberka, setra Viléma a Petra
Jakub Krčín z Jelčan, purkrabí
Václav Albín z Helfenburka, písař
Klaudius Syrrus, alchymista
Baron Konrád Krevic
Bartoloměj Puškvorec, dvorní šašek
Jan Humpolec, panoš
Paní Johana, vdova po hofmistrovi
Julie ze Švamberka, dvorní dáma
Václav Jouzal, rybníkář
Vondra Burák, rybníkář
Karel Tomšák, rolník a rychtář
Magdaléna, Tomšákova dcera
Veronika, kořenářka
Jindřich z Písnice
Dokumenty

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci
Z médií
Jiskra
16.9.1983
Jiskra
16.9.1983
Zemědělské noviny
10.6.1983
 
Pohybová spolupráce Hana Čáslavská
Dramaturgie Jan Voráček