Sen noci svatojánské

William Shakespeare

premiéra: 11. 6. 1960
 

Účinkovali

Theseus, vévoda athénský
Egeus, otec Hermiin
Lysandr, Herminiin nápadník
Filostrates, Theseův pořadatel zábav
Kdoulička, tesař
Švihlík, truhlář
Klubko, tkadlec
Písalek, měchař
Tlamička, kotlář
Hladolet, krejčí
Hipolyta, královna Amazonek, Theseova nevěsta
Hermie, Egeova dcera, zamilovaná do Lysandra
Helena, zamilovaná do Demetria
Oberon, král elfů
Titanie, královna elfů
Puk čili Rarášek, zvaný Franta Hospodáříček
Elf
Dokumenty

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci