Zahajovací koncert sezóny 2003/2004

/ Slavná romantická zastavení v hudbě evropských skladatelů / 1. července 2003

koncert
Antonín Dvořák: Karneval op.92 Jacques Offenbach: Concerto Rondo pro violoncello a orchestr, A.36 Pablo de Sarasate: Fantasie na "Carmen", op 25 pro housle a orchestr Alexandr Podfyrjevič Borodin: Symfonie č.2 h moll "Bohatýrská"
 

Účinkovali

Bude doplněno.
 

 
Sólisté Zahajovacího koncertu sezóny 2003/2004 Václav Žák – violoncello /*18.5.1983/ V Českých Budějovicích navštěvoval Základní uměleckou školu ve třídě profesora Rudolfa Weisse. Je laureátem řady mezinárodních violoncellových soutěží a nositelem ceny Bohuslava Martinů. Od 14-ti let studoval na Vysoké hudební škole ve Vídni, ve violoncellové třídě Prof. A.May. Během tohoto studia uskutečnil několik sólových recitálů doma i v Rakousku (sólová účast na jubilejním koncertě k 20.výročí pedagogického působení Angeliky May). V roce 2002 složil maturitní zkoušku na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích. Je absolventem mistrovských violoncellových kurzů u Prof. Marie Kliegel. Nyní pokračuje ve studiu na AMU v Praze, ve violoncellové třídě Prof. Josefa Chuchra. V srpnu 2003 hrál kupř. na hudebním festivalu "Europeo dei Duchi d´Acquaviva" v Itálii. V září 2003 provedl s Pražskou komorní filharmonií Rondo a Klid lesa A.Dvořáka a Variace na rokokové téma P.I.Čajkovského. Offenbachova skladba Concerto – Rondo je jednou z technicky nejnáročnějších skladeb violoncellového repertoáru. Koncertně dnes zazní v České republice poprvé. Tuto skladbu instrumentoval Otakar Kovář. Vítězslav Ochman - housle /*18.5.1987/ je studentem 1.ročníku Konzervatoře v Českých Budějovicích. Na housle začal hrát v 6-ti letech v českobudějovické ZUŠ B.Jeremiáše ve třídě Milana Švece. Od roku 1999 studuje pod vedením MgA. Luďka Volka. Zúčastnil se a obdržel ceny v soutěžích: Prague Junior Note, Plzenecké housličky, Kocianova houslová soutěž, Soutěž Konzervatoře Plzeň, Soutěž mladých talentů, Ústřední kola celostátních soutěží ZUŠ ČR v Trutnově, Vysokém Mýtě a Liberci, mezinárodní soutěž "Čírenie talentov" v Dolnom Kubíně (Slovensko). Již jako devítiletý dostal poprvé příležitost sólově vystupovat za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie. V letech následujících koncertoval s Orchestrem opery Jihočeského divadla, Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem, Třeboňským symfonickým orchestrem, Komorním orchestrem KPH Trhové Sviny, Musica da Camera České Budějovice, Jihočeskou komorní filharmonií a Komorními sólisty Bratislava. Absolvoval konzultace a interpretační kurzy u prof. Břetislava Novotného, Pavla Šporcla, Františka Jaroše, Jozefa Kopelmana a Václava Hudečka. Vystupoval v zahraničí /Francie, Rakousko, Slovensko/. Za činnost v roce 2002 obdržel v kategorii umělecké titul "Talent Jihočeského kraje". Hraje na nástroj Vladimíra Pilaře. Motto : "JAK ROZDÍLNÉ JSOU TY KRÁSY A PŘECE JE V NICH SKRYTÁ PODOBA" /Mario Cavaradossi v opeře Tosca/ Romantismus… Doba citlivá na nejjemnější záchvěvy duše. Její hudba opodstatnila víru, jíž do ní vložili literární romantikové. Splnila úlohu být v samotném středu umění. Ať dosáhly jednotlivé národy v 19.století v dalších uměních – poesii a malířství – sebevýznamnější výsledky, hudba je převýšila. Probíráme-li hudební díla minulosti, která jsou dodnes životná, pak romantismus převáží nad klasicismem. Byli bychom nesrovnatelně chudší, kdyby dějiny hudby skončily Beethovenovou smrtí. Pravda, hudba klasicismu připomíná hvězdnaté nebe. Hvězd se nemůžeme dotknout, ba ani jim závidět. Ale hudba romantismu je naší hudbou, je zároveň naplněním i nekonečnou touhou. Dějiny umění neznají pojem věčnosti. Nicméně romantismus – jako symbol rozpornosti a vůle tuto rozpornost překonat – je věčným principem umění. A v romantické hudbě nalezl tento princip nejzářivější, "nejvěčnější" naplnění… Alespoň tolik Alfred Einstein v knize Hudba v období romantismu. Ať tedy, skladby českého, francouzského, španělského a ruského původu, které dnes večer uslyšíte v podání sólistů Vítězslava Ochmana a Václava Žáka a orchestru opery Jihočeského divadla, jen opět potvrdí ono rčení " rocondita armonia di belezze diverse"!