Koncert baletní školy 2022

premiéra: 28. 5. 2022 II. premiéra: 29. 5. 2022

Koncert Baletní školy opět po covidové pauze

Při Jihočeském divadle působí téměř čtvrtstoletí baletní škola zaměřená na výuku klasického baletu, moderního a lidového tance. Pod vedením zkušeného baletního mistra Jihočeského divadla Sergeje Škalikova škola všestranně rozvíjí pohybové dispozice žáků. Žáci baletní školy pravidelně účinkují v představeních všech souborů JD a mnozí z nich se baletu věnují profesionálně nebo nadále spolupracují s Jihočeským divadlem, ať už před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově a na dalších letních scénách.

Tradiční koncert Baletní školy se letos uskuteční opět na jevišti divadelního sálu DK Metropol – tentokrát opakovaně ve dvou dnech, 28. a 29. května vždy od 18 hodin. Po delší nedobrovolné covidové pauze bude mít letošní ročník zvláště slavnostní charakter. V hlavní části programu – 14 choreografiích – se představí žáci baletní školy v nastudování jejího vedoucího Sergeje Škalikova. Program koncertu obohatí opět členové baletu JD a jako každý rok se představí rovněž žáci Tanečního centra Praha – konzervatoře.
Zájem o Baletní školu je v Českých Budějovicích enormní, v současné době ji navštěvuje více než 100 žáků ve věku od 5 do 25 let.

Věříme, že slavnostní program letošního ročníku zaujme nejen rodiče, ale také všechny ctitele múzy tance Terpsichoré. 

 

Účinkovali

Bude doplněno.