Soudobé dějiny ve škole: paměť v divadle

Ústav pro studium totalitních režimů

seminář pro pedagogy i studenty

22. 10 2021 10:00 - 16:00

Jihočeské divadlo se i v letošní sezóně zabývá dramatizací témat ze soudobých dějin. V návaznosti na divadelní zpracování knihy Jiřího Hájíčka Selské baroko odkazující ke skutečným událostem a lokální paměti se zaměříme na to, jak pracovat se soudobými dějinami ve vzdělávání. V rámci semináře představíme konkrétní vzdělávací pomůcky, přístupy k tomuto typu divadelních představení a jejich následnou aplikaci a reflexi ve třídě. Prostor bude věnován i obecnějším tématům, například zapojení historické paměti do výuky a využití historie regionu (např. téma kolektivizace či proměn krajiny). Zveme učitele a učitelky dějepisu, výchovy k občanství a souvisejících předmětů ze základních i středních škol, lektory a lektorky z oblasti neformálního vzdělávání a také zájemce z řad studentek a studentů.

Zaujal vás seminář? Zaregistrujte se přes formulář ZDE

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 27380/2019-1-942.

 

Účinkovali

Bude doplněno.