70 let od popravy Milady Horákové - beseda s PhDr. Janem Synkem

Milada Horáková je jednou z nejznámějších obětí komunistických procesů. Teprve nyní se ale podařilo opravdu důkladně zmapovat její činnost, vyvíjenou proti komunistické diktatuře. Postaral se o to PhDr. Jan Synek, vedoucí Oddělení agendy zákona o třetím odboji na Ústav pro studium totalitních režimů. Právě Jan Synek bude hlavním hostem besedy dne 26. června 2020, na které představí svou studii doktorky Milady Horákové. Jeho kniha zde bude také k zakoupení.


Večerem bude provázet jihočeský historik a pedagog Zdeněk Bezecný.


 

 

Účinkovali

Bude doplněno.

PhDr. Jan Synek ke své knize uvádí:
„Odkaz Milady Horákové se často zjednodušuje na okolnosti posledních několika týdnů jejího života ohraničených začátkem monstrprocesu s tzv. ‚vedením záškodnického spiknutí proti republice‘ a popravou odsouzených. To považuji za poněkud nepatřičné. Milada Horáková byla po celý život velice činorodá a altruistická, byla zásadovou demokratkou a člověkem politickým ve smyslu služby veřejnosti a demokratickému zřízení,“ vysvětluje autor knihy Jan Synek, který v ÚSTR vede oddělení agendy zákona o třetím odboji.

Když před několika lety do jeho oddělení dorazila žádost o stanovisko ve věci udělení osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu pro Miladu Horákovou, bylo nutno zpracovat kvanta archiválií a zjistit skutečný rozsah její protikomunistické činnosti. „Milada Horáková některé formy odboje a odporu proti komunistickému režimu sama odmítala, snažila se od nich odrazovat i svoje známé a spolustraníky. Možná proto dnes mezi historiky nepanuje shoda na hodnocení jejích protirežimních aktivit. Pečlivým zkoumáním dostupných pramenů lze však doložit, že na komunistický režim měla jasný názor, který nikdy nezastírala, a že proti němu jednala vědomě, bez ohledu na rizika, která podstupovala. Toto své jednání navíc nikdy nepopírala a přijala vyměřený trest, který samozřejmě nebyl adekvátní a posloužil jako exemplární pro výstrahu všem potenciálním odpůrcům totalitního režimu, zcela podle sovětského vzoru,“ dodává Synek.

Srdečně vás zveme na tuto besedu.