Workshop současného tance

Workshop je postaven na zkoumání a objevování individuálních dispozic a prohlubování znalostí v technikách moderního tance, včetně pozemní akrobacie, partneřiny, improvizace a práce se zemí.

Cílem kurzu je vystoupit z komfortní zóny a oprostit se od pohodlného pohybového slovníku, na který jsme zvyklí. Posunout své hranice o kus dál a otevřít se novým formám práce se svým tělem a prohloubit své interpretační i fyzické schopnosti.

Kurz bude rozdělen do dvou částí: Dopolední lekce bude věnována práci s dechem, individuálním i párovým posilovacím cvikům, technickým kombinacím, improvizaci a jednoduché choreografii spojené s verbálním projevem a orientací v prostoru. Odpolední část bude zaměřena na interpretaci krátkých choreografií odlišných stylem i náročností a na hraní si s kontrasty a pohybovou kvalitou, dynamikou, energií a rytmikou.

Pokud si nejste jisti, co zvládnete, můžete se připojit jen v dopoledním nebo odpoledním bloku (10 – 13, 14 - 18 hod). Setkáváme se před služebním vchodem do divadla ze strany od nábřeží. Platí se hotově na místě. V případě dotazů volejte 603 181 612.

Kdy: 23. 2. 2020, 10 – 13, 14 - 18
Kde: Studiová scéna Jihočeského divadla Na Půdě, Dr. Stejskala 19, České Budějovice
Pro koho: Pokročilí, poloprofesionální a profesionální tanečníci a kurzisté tanečních škol
Cena: 800 Kč za osobu

Info o workshopu: kamilamottlova@gmail.com
Přihlášky: atelier@jihoceskedivadlo.cz

 

Účinkovali

Bude doplněno.

Kamila Mottlová vystudovala obor choreografie na pražské HAMU, absolvovala stáž v Jerusalem Academy Of Performing Arts v Izraeli. Vystupovala v divadle Susanne Dellal v Tel Avivu nebo ve Strasbourgu s Collectif Sum. Tančila v projektech Národního divadla nebo 420 people. Jako choreografka spolupracovala s Moving Station v Plzni, Divadlem NoD, soubory Tygr v tísni, Geisslers Hofcomoedianten, Divadlem DISK, Divadlem Alfa nebo Jihočeským divadlem.Eng:

On February 23, with association with Atelier 3D, we invite you to the first all-day workshop of contemporary dance with dancer and choreographer Kamila Mottlová.

The workshop is intended for advanced, semi-professional and professional dancers and dance school members. It is based on exploring and discovering individual dispositions and deepening knowledge of modern dance techniques, including ground acrobatics, partnering, improvisation and floorwork. The aim of the course is to get out of the comfort zone and get away from the comfortable movement vocabulary you are used to. Move your boundaries a bit further, open up to new forms of working with your body and deepen your interpretative and physical abilities.

The course will be divided into two parts: The morning lesson will be devoted to the breathing practice, individual and pair strength training, technical combinations, improvisation and simple choreography associated with the verbal expression and orientation in space. The afternoon lesson will focus on the interpretation of short choreographies of different styles and difficulty, and on playing with contrasts and movement quality, dynamics, energy and rhythm.

Kamila Mottlová studied choreography at the Prague Academy of Performing Arts (HAMU), and completed an internship at the Jerusalem Academy of Performing Arts in Israel. She performed at the Susanne Dellal Theater in Tel Aviv, in Strasbourg with Collectif Sum, she danced in National Theater projects and performed wih 420 people. As a freelance choreographer she has been working with the Moving Station in Pilsen, the NoD Theater Prague, Tygr v tísni company , Geisslers Hofcomoedianten, the DISK Theater Prague, the Alfa Theater Pilsen and the South Bohemian Theater Budweis.

When: 23th of February 2020
Time: 10 am to 1 pm and 2 pm to 6 pm
Where: New space of South Bohemian Theatre - Na Půdě
Costs: 800 CZK