Soudobé dějiny ve škole

Divadlo, paměť a minulost

premiéra: 21. 2. 2020

Seminář z dlouhodobého cyklu DĚJINY – DIVADLO – ŠKOLA, který pořádá Ateliér 3D Jihočeského divadla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Stále více divadelních tvůrců má ambici vypovídat o nedávné české minulosti. Lze tato umělecká zpracování zkušenosti s komunismem začlenit i do školní výuky dějepisu? Cílem semináře je představit materiály a přístupy k dramatu ve škole a společně budeme také rozvíjet téma spolupráce mezi divadlem a školou. V rámci semináře představíme výukové pomůcky a možné způsoby, jak přistupovat k různým divadelním žánrům.

Seminář je ZDARMA a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 27380/2019-1-942.

Zájemce prosíme o registraci do 21. února 2020 na atelier@jihoceskedivadlo.cz.

Podrobnější info a program zde: http://www.dejepis21.cz/soudobe-dejiny-ve-skole-divadlo-pamet-a-minulost 

 

Účinkovali

Bude doplněno.