Vánoční koncert

/ 100. Vánoce Jihočeského divadla

20. a 26.12.2019

Na tradičních vánočních koncertech Jihočeského divadla v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích zazní letos ve světové premiéře nová kantáta pro sóla, sbor a orchestr s názvem Světlo a sníh. Skladbu ke slavnostní příležitosti stého výročí existence divadla zkomponoval původem českobudějovický skladatel Lukáš Sommer, který patří k čelným představitelům mladé generace hudebních tvůrců. V druhé části koncertu zazní v podání sólistů, sboru a orchestru opery JD tradiční Rybova Česká mše vánoční. 

Program

Lukáš Sommer (*1984)
Světlo a sníh - světová premiéra
Adventní kantáta pro soprán, tenor, smíšený sbor a orchestr k 100. výročí založení JD
1. Kyrie
2. Nechť nám srdce plní radost (text z kancionálu)
3. Bdí Jezulátko (text Vít Slíva)
4. Gloria
5. Zvání k jesličkám (text Adam Michna z Otradovic)
6. Agnus Dei
7. Slyš, kdo v tiché noční chvíli (text z kancionálu)
8. Zpívám o Panně (text staroanglického anonymu)
9. Ve vrabčím srdéčku (text Vít slíva)

Sólisté
Kateřina Špilauer Hájovská – soprán
Peter Malý – tenor

Jakub Jan Ryba (1765 – 1815)
Česká mše vánoční „Hej mistře“
Pro sóla sbor a orchestr
1. Kyrie
2. Gloria
3. Graduale
4. Credo
5. Offertorium
6. Sanctus
7. Benedictus
8. Agnus
9. Communio


Sólisté
Kateřina Špilauer Hájovská – soprán
Dagmar Volfová | Romana Strnadová – alt
Peter Malý – tenor
Roman Vocel – bas

Sbor opery Jihočeského divadla
sbormistr – Martin Veselý

Orchestr opery JIhočeského divadla
koncertní mistři – Martin Červinka (housle) a Václav Žák (violoncello)

Dirigent Mario De Rose | Martin Peschík

 

Účinkovali

Bude doplněno.
Dokumenty
Z médií
Tojesenzace.cz
12. 12. 2019
Svobodné noviny na internetu
8. 1. 2020

Lukáš Sommer (narozen 1984 v Českých Budějovicích) je přední osobnost mladé skladatelské generace. Absolvoval studia na Konzervatoři v Českých Budějovicích, Pražské konzervatoři a HAMU. Naplno se věnuje vlastní tvorbě a koncertní činnosti. Je autorem významných orchestrálních skladeb, které byly s úspěchem uvedeny u nás i v zahraničí.Z vašich ohlasů

Vánoční koncert, 30. 12. 2019

  Vánoční koncert opery Jihočeského divadla v Katedrále sv.Mikuláše 26.prosince byl pro nás posluchače vánočním dárkem velkého rozměru.Pod vedením dirigenta Mario de Rose, kterému patří náš obdiv a dík, se katedrálou rozezněla  Rybova Česká mše vánoční. Vroucí a zároveň radostné provedení na nás zapůsobilo mystickým kouzlem všech účinkujících pro něž platí rčení: "Co jde od srdce, jde k srdci."  Obdiv a dík za druhý překvapivě velmi zajímavý vánoční dárek v podobě Adventní kantáty pro soprán,tenor,smíšený sbor a orchestr českobudějovického rodáka Lukáše Sommera(1984) nazvané Světlo a sníh lze všem vyjádřit stejnými slovy,                                                                                  Jiřina Ertlová a Irena Vacíková
Jiřina Ertlová

Vánoční koncert, 30. 12. 2019

Děkuji za krásný zážitek v kostele Sv. Mikuláše 20.12. Vánoční kantáta Lukáše Sommera byla nádherná, velebná, dirigent úžasný, sbor i orchestr podaly fenomenální výkon. Ještě jednou dík, krásné vánoce a do nového roku 2020 více takových počinů. LT
Libuše Tondlová