Debata o Číně

/ s prof. Olgou Lomovou - FF UK Praha

Motto k debatě s prof. Olgou Lomovou 30. října 2019 v Jihočeském divadle je: "Číně bychom měli rozumět, protože určuje podobu světa pro nejbližší budoucnost".

 

Prof.Olga Lomová se narodila 31. května 1957 v Podbořanech.V letech 1976–1981 vystudovala sinologii na FF UK. Od roku 1988 vyučuje v Ústavu Dálného východu na FF UK. Vede Ústav Dálného východu, je ředitelkou Mezinárodního sinologického centra Ťiang Ťing-kuovy nadace při Karlově univerzitě.
Ve své práci se zaměřuje na čínskou raně středověkou literaturu, překládá i moderní díla. Věnuje se publicistice, píše mimo jiné do Literárních novin a Respektu.

 

Účinkovali

Bude doplněno.