Kyberšikana

/ Dělej, sdílej!

Dělej, sdílej! / inscenace divadla forum pro školy

Co je KYBERŠIKANA, jak ji poznat, co s ní dělat a jak jí předcházet.

PRO DĚTI:

Kyberšikana je, když někdo někomu schválně ubližuje, ponižuje ho nebo uráží a používá k tomu mobilní telefon nebo počítač. Na začátku to třeba vypadá úplně nevinně jako legrace, jenže postupně už je to legrace jenom pro toho, kdo ubližuje. Těch, kdo ubližují může být i víc a může být hodně těžké se bránit, ale a když se tomu nezabrání, může z toho být velký průšvih!
Když něco takového zažíváte anebo víte, že se to děje někomu blízko vás, MUSÍTE TO NĚKOMU ŘÍC!!! Když to řeknete, můžete pomoct anebo dokonce zabránit velikému neštěstí!
ŘEKNĚTE TO někomu dospělému: rodičům, učitelům anebo, když SE STYDÍTE NEBO BOJÍTE, můžete zavolat nebo napsat anonymně na LINKU BEZPEČÍ 116 111, www.linkabezpeci.cz

NEJHORŠÍ JE NEUDĚLAT NIC!! NNTB znamená NENECH TO BÝT, www.nntb.cz


 

 

Účinkovali

Bude doplněno.

PRO UČITELE:
Kybešikana se nejčastěji odehrává ve školách, na druhém místě i na pracovištích. Je málo škol, kde vůbec nedochází ke kyberšikaně. Buďte proto ostražití, všímejte si toho, co se děje mezi dětmi, pozorujte, jak používají mobilní telefony a jak se k sobě chovají. Nezasahujte zbytečně, ale učte se vypozorovat, kdy je to nutné.
Máte těžký úkol, protože kyberšikana se děje ve virtuálním prostoru, který vám děti mohou jen tak neodtajní. Ale pokud děti někoho šikanují v kyberprostoru, náznaky ubližování mohou být patrné i v běžné komunikaci.
Upozorňujte děti na vhodné používání elektronických přístrojů a internetu. Pouštějte jim v rámci výuky filmy, které slouží k prevenci. Varujte je před nástrahami internetu. Seznamte je s pravidly bezpečného užívání internetu
Pokud máte podezření na kyberšikanu, NENECHTE TO BÝT! Poraďte se s odborníky, jak citlivě a účinně zasáhnout! NeNechToBýt = www.nntb.cz
Pro více informací čtěte dál, shromáždili jsme pro vás užitečné odkazy a informace k tématu kyberšikany

PRO RODIČE:
Milí rodiče, ať vychováváte své děti sebelépe, v dnešní době je nelze ukrýt do úplného bezpečí před elektronickými přístroji nebo internetem. Jediné, co můžete dělat je seznámit je s nástrahami internetu, sociálních sítí, používání počítačů a mobilních telefonů a mluvit s nimi tak, aby se s vámi cítili bezpečně.
Jen malé procento dětí se svěří s kyberšikanou rodičům. Máte těžký úkol, o tom, že se vašim dětem děje něco nepříjemného se mnohdy můžete dozvědět až poslední. Buďte pozorní k tomu, jak se vaše dítě chová, jak používá internet nebo počítač.
Pokud máte podezření na kyberšikanu u svého dítěte nebo v jeho okolí, nepanikařte, neobviňujte se ze selhání! Musíte jednat! Zasáhnete-li citlivě a včas, můžete zabránit velkému neštěstí!
Pokud si nejste jisti, jak, poraďte se s odborníky, s pedagogy ve škole, v poradně ve vašem městě anebo anonymně na lince bezpečí: 116 111, www.linkabezpeci.cz
Hlavní je, nenechat to být! NeNechToBýt = www.nntb.cz

Pro více informací čtěte dál v tomto odkaze, shromáždili jsme pro vás užitečné odkazy a informace k tématu kyberšikany

Téma kyberšikany tematizuje školní představení Dělej, sdílej!