Debata

/ Zahraniční a bezpečnostní otázky ČR v souvislostech

Zahraniční a bezpečnostní otázky ČR v souvislostech

26. 2. 2019 / 19.30 na Půdě

Rok 2018 byl ve znamení oslav stého založení Československa. Mohli jsme celý rok využít k poznávání a připomínání si stoleté historie naší země v nejrůznějších souvislostech a okamžicích. S novým rokem by bylo dobré si pokládat v kontextu naší historie otázky související A co dál? V jakém žijeme světě, či světech? Jaký život bychom chtěli prožít, s jakými hodnotami a jaký svět bychom chtěli předat svým potomkům... ? Na celou řadu otázek spjatých s naší současností a budoucností bychom rádi hledali odpovědi během řady debat uskutečňovaných v Jihočeském divadle, při kterých se budeme setkávat s významnými osobnostmi české společnosti.

Debatu první chceme věnovat postavení České republiky v současné Evropě, našim vztahům a spolupráci s jinými zeměmi a v neposlední řadě diskutovat nad tématy naší bezpečnosti, o reálných hrozbách, ale i nutnosti brát vážně obranu naší republiky, nás i našich spojenců před možným nebezpečím, či nepřáteli.

K debatě na tato témata zve Jiří Šesták mimořádně kompetentní hosty:

Petr Kolář - jeden z nejzkušenějších českých diplomatů porevolučního období, který mimo jiné byl velvyslancem v USA či v Rusku.
Petr Pavel - Armádní generál. Působil na nejvyšších postech Armády České republiky – od roku 2012 byl náčelníkem generálního štábu, od roku 2015 do listopadu 2018 byl předseda nejvyššího vojenského výboru NATO.

 

Účinkovali

Bude doplněno.