Umění učit

/ zážitkově vzdělávací dílna pro pedagogy základních a středních škol

Veronika Poldauf Riedlbauchová, Tomáš Studený

Kdo jiný než pedagogové, kteří vychovávají novou generaci a jsou pod neustálým tlakem náročné bezprostřední komunikace, potřebuje stále nové podněty, inspiraci, dobrou náladu a nadšení, ale také ponětí o tom, jak vědomě pracovat s nejvlastnějšími a nejužívanějšími nástroji své práce: vlastním hlasem a tělem. A kdo jiný může takovou zkušenost zprostředkovat, než profesionálové, kteří tyto principy nejen studovali, ale také je ve své každodenní praxi využívají.
Na jaro 2018 jsme proto v Ateliéru 3D připravili pilotní program určený výhradně pedagogům základních a středních škol v Jihočeském kraji. Program je orientován na práci s hlasem a fyzické jednání a vedou jej profesionálové v daných oblastech: divadelní režisérka, choreografka a pedagožka Veronika Poldauf Riedlbauchová a operní pěvec, režisér a pedagog Tomáš Studený.
Termíny: 25. 3. a 14. – 15. 4. 2018 / Počet účastníků: 8 – 12 osob / Cena: 2800Kč na osobu / Ukončeno certifikátem o absolutoriu / Uzávěrka přihlášek: 16. 3. 2018 / Program je nutné absolvovat kompletní / Přihlášky a další info na atelier@jihoceskedivadlo.cz

 

Účinkovali

Bude doplněno.
Dokumenty
Z vašich ohlasů

Umění učit , 9. 5. 2018

  Ráda bych touto cestou poděkovala Míše Piskačové z Ateliéru 3D za uskutečnění semináře Umění učit. Skvěle propojené hodiny zaměřené na hlasovou výchovu vedené Tomášem Studeným s pohybovou průpravou v podání Veroniky Poldauf Riedelbauchové byly pro mě neskutečně inspirativní! V současnosti, kdy jsou na učitele kladeny čím dál větší nároky v administrativě, je úžasné poznat tak kreativní lidi, kteří jsou ve svém oboru profesionály se vším všudy. Všem děkuji za inspirativní činnosti, které budu s radostí předávat svým žákům. Těším se na další pokračování Umění učit!!
Laďka Polická, ZŠ Dukelská