Muzikálový kurz

Kurzy jsou určeny pro zájemce, kteří se buď v budoucnu chtějí věnovat profesionální divadelní práci, nebo v rámci své dosavadní činnosti (amatérské či profesionální) chtějí získat další poznatky a dovednosti. Kurzy jsou vedeny tak, aby se účastníci seznámili s profesionálními postupy při herecké, režijní a dramaturgické praxi. Součástí kurzu je závěrečné veřejné vystoupení. V rámci kurzů je možno absolvovat KURZ PŘÍPRAVNÝ, který se zaměřuje na přípravu uchazečů o studium na divadelní škole v oborech herectví, muzikál, režie a dramaturgie / Kurzy lze navštěvovat v režimu bez nebo s nedělními workshopy anebo lze navštěvovat pouze v režimu nedělních workshopů / Lektor: Jiří Untermüller, herec činohry JD / Více info na atelier@jihoceskedivadlo.cz nebo webových stránkách či FB JD

 

Účinkovali

Bude doplněno.

Muzikálový kurz je pro zájemce od 12 let; probíhá od listopadu 2017 do června 2018 a obsahuje 30 lekcí a 16 workshopů (lekce jsou vždy ve středu 16 - 18, workshopy jsou dvakrát měsíčně v neděli 6 hodin s přestávkou); účastníci jsou přijímáni na základě přihlášky a pěvecké talentové zkoušky.