Česko-německé kulturní jaro 2017

koncert

Umělecký projekt Tineola: představení Někam jinam

Drsná cesta do exilu v obrazech.  Vizuální emocionální sdělení s živou hudbou a dvěma herci, tanečníky před velikým plátnem, na které je přenášena kresba vznikající v přítomném čase.

V doprovodu kapely Zabelov Group

Dreams come true – choreografie  Béla Kery Nagy, sólisté baletu JD. Komický balet pro trojici tanečníků na hudbu Maxe Raabea, Leonarda Cohena and Betha Harta.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

VSTUP VOLNÝ

 

Účinkují

Bude doplněno.
Z médií
Deník
18. 5. 2017