Muzikál je, když...

/ pěvecká soutěž o účast v muzikálovém projektu Ateliéru 3D

Chtěli byste si vyzkoušet jaké to je vystoupit na profesionálním jevišti?
Chtěli byste si zazpívat nějaký slavný muzikálový song, chanson, či něco jiného?
Sníte o tom, že budete jednou zpívat, tančit a hrát v muzikálu?

Právě pro vás připravujeme další ročník soutěže MUZIKÁL JE, KDYŽ…

První ročník probíhal od dubna do října 2017, sestával ze tří kol, do finále postoupilo 6 uchazečů.

Finálový večer soutěže se uskutečnil společně s jubilejním desátým vydání hudebního pořadu Zpívám, tedy jsem 22. října 2017 na prknech Jihočeského divadla.

Mezi finalisty soutěže Muzikál je, když ... patřili Audrey Lee Belcher, Markéta Láchová, Lenka Tereza Lukášová, Aneta Müllerová, Martina Pavlínová a Jan Franc.

Vítězkou soutěže se stala Markéta Láchová. První cenou Ateliéru 3D je poukázka na bezplatnou účast v celoročním kurzu muzikálového herectví pod vedením Jiřího Untermüllera.

Nejvíce diváckých hlasů získala Martina Pavlínová. Cenu odborné poroty si odnesla opět Markéta Láchová za autencititu podání a jevištní výraz.

Členy poroty a supervizory příprav byli: Jaroslava Červenková / členka činohry JD, Markéta Vejdovcová / zpěvačka, Vojtěch Adamčík / hudební skladatel a pianista a porotě předsedal Jiří Untermüller, člen činohry JD.

Výzva k přihlašování do dalšího ročníku soutěže bude zveřejněna v lednu 2018, první kolo proběhne na konci sezóny 2017 / 2018.

 

Účinkovali

Bude doplněno.
Z médií
MF dnes
5. 4. 2017
Zakulturou.cz
5. 4. 2017
Budejckadrbna.cz
21. 10. 2017

První kolo soutěže proběhlo 9. 4. 2017 na studiové scéně Jihočeského divadla Na Půdě.
Z 11 účastníků postoupilo 6 do druhého kola.

Na žádost zájemců vyhlašujeme doplňující první kolo 10. září 2017.

PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI ATELIÉRU 3D MUZIKÁL JE, KDYŽ…:

Doplňující první kolo se uskuteční 10. 9. 2017 od 14 hodin v historické budově Jihočeského divadla.
K účasti v prvním kole si uchazeči připraví 3 písně:
1 píseň bez doprovodu, další dvě odlišné písně (songy) s doprovodem.
Připravený doprovod předají uchazeči na CD nebo USB na pokladně JD do 9. 9. 2017 pod heslem Muzikál je, když… anebo jej pod stejným heslem pošlou přes úschovnu na mail atelier@jihoceskedivadlo.cz.
Jednu z připravených písní může uchazeč přednést s vlastním doprovodem (kytara, klavír).
(„Odlišností“ se rozumí kontrasty: rychlá/pomalá, lyrická/dramatická, muzikálová/populární - lyrickou myslíme romantickou či milostnou, dramatickou máme na mysli dějovou či emotivně vzrušenou).

Druhé kolo soutěže se uskuteční 1. 10. 2017 od 14 hodin v historické budově Jihočeského divadla.

Pro druhé kolo jsou stanoveny následující podmínky:
1. jedna italská barokní či klasicistní píseň/árii z výběru A
2. jeden muzikálový song z výběru B
3. jedna píseň jakéhokoliv žánru či muzikálový song dle vlastního výběru

Výběry A a B budou zveřejněny na webu a FB Jihočeského divadla od 30. 6. 2017
Uchazeči druhého kola se mohou sejít s některým z členů komise (ve složení Jiří Untermüller, Jaroslava Červenková, Markéta Vejdovcová, Vojtěch Adamčík) ke konzultaci ve dnech od 18. do 22. září 2017 v konkrétním dni a čase dle dohody na mailu atelier@jihoceskedivadlo.cz.

Třetí kolo se uskuteční ve dnech 21. a 22. 10. 2017 v historické budově Jihočeského divadla.

Pro třetí kolo si uchazeč připraví:
1 sólovou píseň/song dle dohody s komisí a 1 duet z výběru C dle doporučení komise.
V sobotu 21. 10. 2017 proběhne předzpívání a výběr repertoáru pro koncert, v neděli
22. 10. 2017 se bude konat vystoupení v rámci programu koncertu Zpívám, tedy jsem! od 19:00 v sále historické budovy Jihočeského divadla.
Výběr C bude zveřejněn na webu a FB Jihočeského divadla od 15. 7. 2017.

Soutěž je určena zájemcům od 12 let bez ohledu na hudební vzdělání a součástí třetího kola je vystoupení v  hudebním pořadu Zpívám, tedy jsem!
První cenou v soutěži je poukázka na celoroční kurz muzikálového herectví v Ateliéru 3D pod vedením lektora - herce JD Jiřího Untermüllera; druhá a třetí cena jsou poukázky na slevu na účast v tomto celoročním kurzu.
Přihlašujte se na atelier@jihoceskedivadlo.cz nebo na pokladně Jihočeského divadla do 8. 9. 2017. Při komunikaci uvádějte heslo Muzikál je, když…
Další informace poskytne Michala Piskačová, Ateliér 3D JD, atelier@jihoceskedivadlo.cz

Výběr písní A (1)
V
ýběr písní A (2)
V
ýběr písní B (1)
Výběr písni B (2)
V
ýběr písní B (3)
Výběr písní B (4)