Doprovodný program k inscenaci ARCHA NADĚJE

Archa naděje je ojedinělý dlouhodobýmultižánrový projekt Jihočeského divadla, jehož ústředním motivem je skutečný příběh dramatického exodu skupiny českých Židů z Protektorátu Čechy a Morava v roce 1940 ještě před začátkem nucených deportací. Jejich strastiplná cesta skončila méně známou a přesto významnou historickou událostí: potopením lodi Patria u břehů Haify 25. 11. 1940. Tehdy zde zahynulo 265 osob židovského původu, které mezi tisíci dalšími prchaly do Svaté země před ohrožením ze strany nacistického Německa.

Projekt Archa naděje je inspirován unikátními memoáry z této nelehké plavby, které sepsal přeživší této události, pan Karel Brandýs. Jeho deník se stal podkladem pro celou programovou linii projektu.

Veškeré informace o projektu, jeho částech a programu, naleznete na webových stránkách projektu www.archanadeje.cz .

 

Účinkovali

Bude doplněno.

PROJEKT ARCHA NADĚJE

V prosinci opět probíhá v rámci projektu Archa naděje celá řada doprovodných programů, které vycházejí z dosud nevydaných deníků Karla Brandýse. Staňte se díky nim svědky skutečného příběhu dramatického exodu českých Židů z protektorátu Čechy a Morava, který skončil potopením lodě Patria u břehů Palestiny 25. 11. 1940. 

Příběh trosečníků Patrie

Zhlédněte dokumentární film Pavla Štingla, který popisuje společný příběh několika tisíc židovských uprchlíků z válečné Evropy. Aby se zachránili před koncentračním táborem, zvolili roli trosečníků. Přežití bylo jen otázkou náhody a štěstí. Projekci filmu doprovodí slovem sám autor, který přijal pozvání na besedu. / Čtvrtek 2. 12. v 19.30 na Půdě / Délka 90 minut

ÁNTRÉ naděje

Přijďte na komponovaný večer vázaný ke světové premiéře hry Archa naděje, při němž budete mít možnost slyšet písně z inscenace i úryvky z deníku Karla Brandýse, popisující strastiplnou cestu Židů za 2. světové války za svobodou. Při besedě se setkáte s autory zbrusu nové hry a inscenace: se scénáristou Martinem Vačkářem, skladatelem Alešem Březinou, autorem textů k písním Jiřím Ornestem a s režisérkou Janou Kališovou

Čtvrtek 10. 12. v 19.30 v prostoru Ateliéru za kavárnou Kuloár / Délka 90 minut

Přednáška Archa naděje

Přednáška ve školách, která se tematicky pojí s novou inscenací činohry Archa naděje. Cílem přednášky je studentům na příkladu konkrétní události – potopení lodi Patria – přiblížit historii 2. světové války a téma holocaustu. Přednáška mimo jiné upozorňuje na problematiku rasových předsudků a extremismu.

Je realizována ve spolupráci s českou pobočkou Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v rámci projektu Světlo paměti / Lektorka: Alice Michalcová, certifikovaná lektorka přednášek o antisemitismu a holokaustu / Určeno pro žáky 8 - 9.tř ZŠ a SŠ / Kapacita: 20 - 30 osob / Délka 90 min

Výstava Archa naděje

„Není myšlenky abstraktní bez myšlenky konkrétní.“ Zveme vás na výstavu ak. sochaře Michala Moravce. Jeho realisticky uchopené plastiky odrážejí hluboké prožitky utrpení, soudržnosti, lásky a naděje. Výstava je doplněna o ilustrace a úryvky z deníku Karla Brandýse, popisujícího exodus Židů do Země zaslíbené.
Galerie Mariánská