Animuj750

pověsti a příběhy historických míst Č. Budějovic

Pověsti a příběhy historických míst Českých Budějovic při příležitosti výročí 750 let měst.

Šedesát budějovických studentů různých středních škol ve věku 13 - 19 let se zúčastní třídenní dílny animovaného filmu, vedené lektory plzeňské Animánie. V sobotu 28. listopadu 2015 od 19.00 hod vám ukážou výsledky své tvorby v podobě krátkých animovaných filmů.

 

Účinkovali

Bude doplněno.
Z médií
Kulturne.com
27. 11. 2015

Tématy filmů jsou vybrané pověsti a místa vážící se k městu České Budějovice, například příběhy Samsona, Kamenné žáby, Bludného kamene, či míst jako Jihočeské divadlo, tančírna na Mariánském náměstí, Černá věž, Budvar, Piaristické náměstí, kostel sv. Rodiny jako bývalý sirotčinec apod. Programem večera vás provedou Budlana Baldanová a Vjačeslav Zubkov. Těšit se můžete mimo jiné na tanečně-cirkusové vystoupení na téma animovaného filmu. Filmy studentům ohodnotí odborná porota, která na závěr večera vyhlásí vítěze. Skupina autorů získá mimo věcných cen také možnost prezentovat svůj film na Mezinárodní soutěžní přehlídce audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let.

Vstupné na závěrečný večer: 120 Kč dospělí / 90 Kč studenti, senioři a ZTP

Projekt Animuj750 realizuje Kredance o.s. Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. Partnerem projektu je Ateliér 3D a Animánie.