Nedělní workshop herectví

premiéra: 25. 10. 2015

Tento workshop rozvíjí tzv. múzické herectví. Jedná se o 6 dílů, které proběhnou vždy jednou za měsíc v neděli 10.00 – 17.00 (říjen a listopad 2015 a leden – duben 2016). Jednotlivé díly jsou do značné míry uzavřené, tudíž se můžete zúčastnit jen některého z nich. Múzické herectví je herectví vyjadřující se všemi jevištními prostředky, které nerozděluje scénickou akci na činohru, zpěvohru a tanec. Jedná se tedy o propojování jednotlivých oborů v rámci hudebně dramatické interpretace. Staňte se proto i vy alespoň na chvíli múzickým hercem. Začínat budete nikoliv od vnitřního prožívání, ale od konkrétních dovedností, kterými jsou rytmické, hudební a estetické kvality pohybu, hlasový projev a mluva. / Lektor: Jiří Untermüller, herec činohry JD / Workshop je určen pro širokou veřejnost a pro účastníky pravidelných kurzů / počet účastníků 8-12 od 15 let výše.

 

Účinkovali

Bude doplněno.

Cena:
1 díl / 390 Kč
6 dílů / 1900 Kč
pro účastníky kurzů bonusová cena 1 díl / 150  Kč