Brahms a Martinů – netradiční setkání

/ ZAHAJOVACÍ KONCERT SEZÓNY 15/16

J. Brahms, B. Martinů

večer symfonické hudby premiéra: 12. 9. 2015

Na tradici oratorních i sborových koncertů opery JD v katedrále Sv. Mikuláše naváže v sobotu 12. září tentokrát velký symfonický koncert složený z děl hudebních velikánů 19. a 20. století, Johannese Brahmse a Bohuslava Martinů. V akusticky dokonalém chrámovém prostředí zazní díla, jež - s nadsázkou řečeno -  svou kreativitou vyjadřují „obraz Boží“.

 

Partnerem koncertu je společnost MANX Technologies, s.r.o.

 

Účinkovali

Bude doplněno.
Z médií
Deník
2. 9. 2015
Operaplus.cz
13. 9. 2015
Budejckadrbna.cz
10. 9. 2015
Mezinami.cz
9. 9. 2015

Johannes  Brahms (1833 -1897) – Symfonie č.2 D dur, op. 73
Bohuslav Martinů (1890 - 1959)  - Koncert pro violoncello a orchestr č.2
Dirigent /  Mario De Rose
Violoncello / Václav Žák
Účinkuje / orchestr opery Jihočeského divadla

 

Partnerem koncertu je společnost MANX Technologies - www.manx.czBrahmsova náladou pastorální Druhá symfonie je úžasným bohatstvím ve vyrovnanosti podávané s mužskou cudností.

„Přestože jsem věděl už před poslechem klasické hudby, že realita světa je obsáhlejší a nelze ji vtěsnat do úzkých parametrů exaktní vědy, tato symfonie mi pomohla uvědomit si ten veliký rozdíl. Jak mohla lidská bytost vymyslet něco tak úžasného? Očarován plynutím těch zvuků, uvědomil jsem si, že ať už výraz obraz Boží znamená cokoli, musí nutně obsahovat kreativitu. Převést hudební myšlenky do této symfonie vyžadovalo kdesi v průběhu tvorby spojení s božstvem“, říká o této symfonii Clifford Goldstein.

Méně známý třívětý Martinů Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 vznikal za skladatelova exilu v USA. Je jednou z mnoha skladeb amerického období poznamenaný touhou po návratu domů. Inspirace českou lidovou melodikou, originální řazení vět a virtuózní figurace činí z tohoto nástrojového koncertu inspirativní dílo. Jeho světová premiéra zazněla přesně před půlstoletím, shodou okolností právě v Českých Budějovicích. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK se sólistou Alexandrem Večtomovem tehdy řídil Zdeněk Košler. Jejich štafetu nyní převezmou generální ředitel opery JD Mario De Rose a vynikající instrumentalista a koncertní mistr orchestru opery JD Václav Žák.