Requiem

W. A. Mozart

koncert duchovní hudby
 

Účinkovali

Bude doplněno.

Slavnosti Velkého pátku – největšího liturgického svátku, jímž si připomínáme ukřižování a smrt Ježíše Krista – vyvrcholí v  krajském městě provedením magické skladby W. A. Mozarta, jeho zádušní mší - Requiem d-moll, K. 626.

Právě tímto z nejosobnějších a zároveň nejniternějších Mozartových vokálně instrumentálních děl je vhodné oslavit jak stálou Ježíšovu přítomnost, nejdůležitější postavy všelidské historie, tak i jedné z nejdůležitějších postav světové hudby vůbec.  

Na provedení Requiem se podílí orchestr a sbor opery Jihočeského divadla se sólisty Mariou Bisso (soprán), Dagmar Volfovou (alt), Petrem Malým (tenor) a Alexandrem Beněm (baryton), pod taktovkou Maria De Rose. Requiem, které skladatel zanechal nedokončené,  zazní v soudobé hudební redakci Roberta D. Levina.  


 Z vašich ohlasů

Requiem, 29. 3. 2016

Děkuji za nečekaný nádherný zážitek včerejšího večerního koncertu... Úchvatný jímavý dojem si já i mí synové poneseme dlouho... S úctou Vaši hrkači...
Edita Mečířová Tobi

Requiem, 31. 3. 2015

Rád bych reagoval na včerejší provedení Mozartova Requiem v budějovické katedrále. Vzhledem k tomu, jak byla akce velmi málo inzerována a také kvůli výši vstupného, jsem očekával poloprázdnou katedrálu. V Budějovicích na takové akce prostě nejsme ještě zvyklí, na rozdíl např. od Prahy. Přišli jsme čtvrt hodiny před začátkem a neměli jsme si kam sednout... Provedení bylo velkolepé, výkon pana dirigenta naprosto strhující. Asi nejen já jsem si říkal: Proč něco takového tady nemáme už dávno. Vždy jsem si myslel, že v Budějovicích není na tyto věci dost početné publikum (na rozdíl od Prahy), ale jak jsem se mýlil. Návštěvníci byli především mladí lidé - a to by mělo také dávat signál. Divadlo - a také Filharmonie - často uvádí, jak hledájí způsoby pro navýšení podílu ekonomické soběstačnosti. Včerejší zkušenost dokládá, že zatím obě instituce hledaly liknavě. 
Josef Tolar