Chemie lásky

M. Hilský, M. Londesborough

přednáška

Na podstatu lásky se podívá Dr. Michael Londesborough, Ph.D., z Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, který uplatní pohled chemika a vysvětlí, proč a jaké chemické pochody lásku doprovázejí.
Profesor Martin Hilský, CSc., nám zprostředkuje pohled Williama Shakespeara a nastíní různé podoby lásky, jak je Shakespeare zachytil ve svých Sonetech a dramatech.

 

Účinkují

Bude doplněno.
Z vašich ohlasů

Chemie lásky, 21. 1. 2015

Je to výborné - doporučuji - přednášet budou úžasné osobnosti a experti svých oborů - čeká Vás poučení i zábava!  
Dasa Sephtonová