Tradiční vánoční koncert

Ve středu 21. 12. budou na místě v katedrále sv. Mikuláše k dispozici vstupenky ke stání.

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) - Oratorio de Noël, op. 12 (1858)
vánoční oratorium pro 2 soprány, alt, tenor a bas, smíšený sbor a orchestr

Jakub Jan Ryba (1765 - 1815) - Česká mše vánoční Hej mistře
pro kvartet sólistů, smíšený sbor a orchestr

 

Účinkovali

Oratorio de Noël / soprán
Oratorio de Noël / mezzosoprán
Oratorio de Noël / alt
Oratorio de Noël / tenor
Oratorio de Noël / baryton
Česká mše vánoční / soprán
Česká mše vánoční / alt
Česká mše vánoční / tenor
Česká mše vánoční / bas
Varhany
Harfa
 
Představení řídí Michaela Freudenschussová

 
Z vašich ohlasů

Tradiční vánoční koncert, 5. 1. 2015

Děkujeme za překrásný vánoční koncert a super nápad se sborem na balkóně. Byli jsme i loni, ale letos jsme měli hudební zážitek jako v kostele.
A. Vrsáková