Pozdvižení v Efesu

Iša Krejčí

premiéra: 28. 1. 1961
 

Účinkovali

Vévoda Efeský
Antifolus Efeský
Dromio Efeský
Antifolus Syrakuský
Dromio Syrakuský
Adriana
Luciana
Lékař
Angelo
Hlasatel
Strážník
Lodník
2 strážníci
 
 

Text podle Shakespearovy "Komedie plné omylů" napsal Josef Bachtík