Silvestrovské hudební gala II

/ Valčíková pocta hudební Vídni

koncert

Virtuózní orchestrální i vokální skladby rakouských skladatelů - současníků i následovníků krále valčíků Johanna Strausse II. (Franz von Suppé, Fritz Kreisler, Robert Stolz, Leopold Godowski, Carl Michael Ziehrer aj.) spojené s procházkou operetou C. Millöckera Žebravý student.
Večerem provází Ivana Šimánková.

 
Dirigent Klaus Linkel