Sen noci svatojánské

William Shakespeare

premiéra: 21. 1. 2001
 

Účinkovali

Theseus, athénský vévoda
Hipolyta, královna Amazonek, Theseova snoubenka
Lysandr, mladý dvořan
Demetrius, mladý dvořan
Helena, zamilovaná do Demetria
Hermie, dcera Theseova, zamilovaná do Lysandra
Mikuláš Klubko, tkadlec, v mezihře Pyramus, Proleg a Lev
Franta Píšťala, měchař, v mezihře Thisba
Oberon, král víl
Titánie, královna víl
Puk, Oberonův šašek a pomocník
Dokumenty

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Překlad / Martin Hilský