Večer tříkrálový

William Shakespeare

premiéra: 27. 3. 1992
 

Účinkovali

Orsino, kníže v Ilýrii
Viola
Sebastian
Antonio, kapitán
Kapitán, přítel Violy
Olivie, hraběnka
Marie, paní z ružiny hraběnky
Malvolio, správce dvora
Tobiáš Říhal
Rytíř Ondřej Třasořitka
Fabiano, král karnevalu
Šašek
Masky
Dokumenty

Program k inscenaci

Program k inscenaci
 
Recitační spolupráce Lumír Tuček
Hudební nastudování Pavel Malhocký

 

Překlad / Antonín Bejblík, jazyková úprava / Betty Prošková