Lazebník sevillský

/ /Il barbiere di Siviglia/

Gioacchino Rossini

komická opera premiéra: 6. 10. 2006 derniéra: 10. 4. 2008 počet repríz: 20

Nejslavnější lazebník všech dob – jako liška lstivý Figaro - pomáhá vtipnými intrikami hraběti Almavivovi získat srdce krásné Rosiny.

Z médií
Deník
4.10.2006
MF dnes
6.10.2006
Hudební rozhledy
prosinec 2006
Lidové noviny
 
Kostýmy a scéna Kristina Novotná
Pohybová spolupráce Miluše Šindlerová
Sbormistr Josef Sychra
Asistent režiséra Jan Štěch
Představení řídí Zdeňka Dubská

 

Nejslavnější lazebník všech dob – jako liška lstivý Figaro - pomáhá vtipnými intrikami hraběti Almavivovi získat srdce šelmovské Rosiny. Že při tom musí čelit hrabivému poručníkovi této krásky a bránit se pomluvám dona Basilia má na svědomí nejen italská komedie dell´arte, ale především autor předlohy, slavný francouzský dramatik Pierre Beaumarchais. Slovo k příběhu opery: Krásná Rosina je schovankou starého doktora, jenž by rád bohatou dívku získal pro sebe, a proto ji úzkostlivě střeží. Rosina však již našla muže svého srdce. Je to Lindoro, ve skutečnosti přestrojený hrabě Almaviva. Almaviva právě uspořádal Rosince zastaveníčko. Nepodaří se mu však milovanou dívku ani spatřit. Pomoc je ale nablízku. Vychytralý lazebník Figaro má pro hraběte radu: Do Sevilly přišel nový pluk. Nechť se hrabě obleče jako voják a ubytuje se v Bartolově domě. Ať tam vnikne „jako opilý“, což přece nevzbudí ani stín podezření! Figaro zatím dívku na setkání připraví ... Zatímco spiklenci chystají provedení plánu a Rosina píše milému Lindorovi, připravuje se i Bartolo na vetřelce. Mistr hudby Basilio, velký intrikán, zvěděl již kdesi o Almavivovi a nyní radí, jak nebezpečného muže odstranit. Nejlepším prostředkem by byla pomluva, jíž lze znemožnit i toho nejbezúhonějšího člověka! Oba zamilovaní zatím rovněž nelení. Nejdříve přijde Figaro a vidí s potěšením, že Rosince hrabě není lhostejný. Odnáší pro něho již napsaný dopis. Za chvíli se objeví zpitý voják, Lindoro-Almaviva, který se dává dívce poznat, ale jinak svým řáděním pobouří celý dům. Marně se Bartolo vykazuje listinou, která ho osvobozuje od jakéhokoli ubytování vojska. Proti hraběti nic nezmůže ani přivolaná stráž. Almaviva touží po novém setkání s milovanou dívkou. Přichází v převleku hudebníka, kterého „náhle onemocnělý“ Basilio za sebe posílá, aby dal Rosině lekci ve zpěvu. V „nejlepším“ se objeví Basilio, který samozřejmě vůbec nemocný není a nemá ani zdání o nějakém svém zástupci. Frapantní situaci se podaří rychle vyřešit, když Basilio za úplatu, pocítí „skutečnou“ nevolnost. Začíná podivná výuka zpěvu, při níž se učitel domlouvá se svou žákyní, jak by ji unesl, zatímco Figaro holí Bartola. Dává ovšem více pozor na zamilovanou dvojici než na holení, Bartolo pochopí skutečný stav věci a oba milence rozežene. Chápe, že již nesmí déle váhat. Rosina si ho musí vzít – a to hned! Almaviva mezitím už připravil spolu s Figarem všechno k únosu. Útěk je překažen, poněvadž pod oknem zmizel žebřík. Basilio přichází podle přání doktora Bartola s notářem a toho využijí milenci ve svůj prospěch. Notář totiž dobře neví, o koho tu vlastně jde, a proto sepíše svatební smlouvu mezi Rosinkou a Almavivou. Basilio nenamítá nic, protože úplatek mu zavřel definitivně ústa. Když se pak Bartolo dostaví, je pozdě. Oba manželé se mu chlubí svými snubními prsteny na rukou... Uvádíme v italském originále s českými titulkyZ vašich ohlasů

Lazebník sevillský, 12. 2. 2008

Vážení přátelé,v sobotu jsem byl s dcerou na představení Jihočeského divadla - Lazebníksevillský. Odnesl jsem si dokonalý umělecký zážitek a cítím povinnostvyjádřit všem aktérům představení obdiv a poděkování. Zvláštní "šťávu"dodala i italština, ve které byl kus proveden.Všechny sólisty i režijní práci hodnotím na výbornou a přeji opeře conejvíce podobných, tak pěkných úspěchů.Ing. Karel MašekSoběslav
Ing. Karel Mašek

Lazebník sevillský, 6. 2. 2007

Vážené Jihočeské divadlo, plně souhlasím se slovy paní doc. Kouřilové - předchozí příspěvek. V lednu jsem viděla Lazebníka sevillského, skvělé představení : výkony, hudba, scéna .... super. Zítra jdu, již pdruhé a určitě ne naposledy, na Mrzáka inishmaanského. Všichni herci jsou v té hře vynikající .  Všem, celému našemu divadlu přeji hodně štěstí  a díky za to, co nám dávají.
Hanka Čejková