Starý kameník - večer v klubu

František Husák

literárně hudební skladba premiéra: 23. 11. 1978

Literární pásmo z díla Robinsona Jefferse