Hra o Aucassinovi a Nicolettě

Věra Provazníková

Podle starofrancouzské povídky

 

Účinkovali

Aucassin
Hrabě Garin z Beaucairu
Nejstarší pirát
Mladší pirát
Nejmladší pirát
Blázen
Nicoletta
Beaucairský místohrabě Limousin
Hrabě Bougart z Valence
Hlásný
Král Kartagénský
Žoldnéři, stráže, tanečníci
Sbor žen
Dokumenty

Program k inscenaci

Program k inscenaci