Mastičkář

premiéra: 31. 5. 1971

Česká lidová hra ze XIV. století, přepsal dr. Jan Kopecký. Hráno v expozici rané a vrcholné gotiky AJG v Hluboké nad Vltavou.

 

Účinkovali

Městský biřic
Pláteník
Rybářka
Kožešník
Panenčice
Měštka
Konšel
Hokyně
Rubín
Mastičkář
První Marie
Druhá Marie
Třetí Marie
Pláteníkův syn
Dokumenty

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci