Dybbuk

sólový projekt E. Andreevy

premiéra: 23. 5. 2006
"Je půlnoc. V tuto hodinu by měl být člověk schopen sestoupit do největších hlubin svého bytí a bude-li sestupovat dost rychle a sestoupí-li dost hluboko, uvidí zříceniny Jeruzalémského chrámu, plačícího B-ha a modlící se mrtvé." 
 
 

Účinkují

Bude doplněno.
Ženská energie vesmíru a různé formy jejího projevu v konkrétních osudech konkrétních lidí. Otázky na něž nenacházíme odpovědi. Ale ptáme se na ně stále častěji.