O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

DIVADLO NESLYŠÍM

pohádka

Představení pro děti, které hravou formou napomáhá pochopení kontextu, a to za pomoci jednoduchých srozumitelných znaků, gest, pohybu a mimiky. Děti se také dozví, jak se zachovat v nepředvídané situaci.
Pro slyšící i neslyšící děti z MŠ a I. stupně ZŠ.
Režie: P. Vaňurová, výprava: P. Vaňurová a M. Kurincová, hudba: J. Pejcha; www.neslysim.cz

 

Účinkovali

Bude doplněno.