Frozen roses

J. S. Bach, L. van Beethoven, H. I. Biber

balet

K životu potřebujeme teplo, světlo, energii, řád a duchovno, stejně jako v našich vztazích. Pokud se nám jich v životě nedostává, vychládáme. To samé platí i pro mezilidské vztahy. Lidské štěstí může z minuty na minutu „zamrznout“ podobně jako počítačový program.

 
Choreografie a režie Attila Egerházi

 

Stejně tak – jako růže v zimě – může nakonec vychladnout a zamrznout láska… Bez života, bez pohybu – krásná připomínka zmaru až do konce našich dnů. Hledáme-li příčiny, zůstávají jen mrazivé a bolestivé otázky: „Ale proč…? Převrhla se váza… Rozlila se voda… Zmrzly růže…“ Nad vchodem do Sacra de Familia nechal mistr Gaudí vytesat otázku: „Co je to pravda?“ Tuto choreografii jsem věnoval mé dcerce Thalii a všem, kteří hledají tu správnou cestu.“ / Attila Egerházi