Komedie omylů

William Shakespeare

premiéra: 2. 6. 2000
 

Účinkovali

Solinus, vévoda efezský
Egeon, kupec ze Syrakus
Antifolus Efezský, syn Egeona a Emilie, Antifolus Syrakuský
Dromio Efezský, sluha Antifola Efezského, Dromio Syrakuský, jeho dvojče, sluha Antifola Syrakuského
Kaspar, Melichar, Baltazar, kupci
Angelo, zlatník
Skřipec, zaklínač
Emilie, abatyše v Efezu, manželka Egeonova
Adriana, manželka Antifola Efezského
Luciana, její neprovdaná sestra
Kurtizána
Dráb
Sluha
Žalářník
Prodavač vody
Lucka, služka
Dokumenty
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
Komedie omylů / program k inscenaci
 
Pohybová spolupráce Martin Pacek
Představení řídí Dana Křížová

 
Překlad / František Vrba, inscenační úprava / Martin Glaser