Hamlet

/ králevic dánský

William Shakespeare

tragédie o 16 obrazech premiéra: 19. 5. 1954
 

Účinkovali

Klaudius, dánský král
Hamlet, syn zesnulého a synovec vládnoucího krále
Fortinbras, králevic
Horacio, Hamletův přítel
Polonius, nejvyšší komoří
Laertes, jeho syn
Voltimand
Kornelius
Rosencrantz
Guildenstern
Osrik
Kněz
Marcellus
Bernardo
Francisko, voják
Setník
Anglický vyslanec
První herec
První hrobník
Druhý hrobník
Gertruda, královna dánská, Hamletova matka
Ofelie, Poloniova dcera
Duch Hamletova otce
Dokumenty
 
Výprava Joan Brehms
Odborný poradce Břetislav Hodek
Scénická hudba Bohumil Kysela

 
Překlad E. A. Saudek