Křest ohněm

Ernö Urbán

hra o třech dějstvích premiéra: 3. 4. 1954
 

Účinkovali

Ignác Ható, střední rolník
Anna Hatová, jeho manželka
Imre Ható, jejich syn
Šándor Köröm, předseda družstva "Dva říjny"
Žužka Boziová, tajemnice strany
Marika Boziová, její dcera
Jánoš Fuvaros-Szél
Andráš Kapitány
Josef Czenki
Lída Szijjártová
Bálint Szijjártó, její manžel
Miša Talabér, čeledín
Jakub Viszket
Pál Boda
Michal Bajusz
Vendelín Zsiga
Lina Bokorová, venkovská klepna
Dokumenty

Křest ohněm

Křest ohněm

Křest ohněm

Křest ohněm
Překlad M. Zadražilová