Žebravý student

Karel Millöcker

komická opera o třech dějstvích premiéra: 13. 2. 1955
 

Účinkovali

Palmatica, hraběnka Nowalská
Laura, její dcera
Bronislava, její dcera
Plukovník Ollendorf, guvernér Krakova
Symon Romanovič, student
Vévoda Adam Kazimír
Von Wagenheim, major
Von Henrici, rytmistr
Von Schweinitz, poručík
Von Richthoffen, kadet
Onufrij, sluha v domě Nowalské
Enterich, strážce vězňů v citadele krakovské
Piffke, jeho pomocník
Puffke, jeho pomocník
Hostinský
Starosta krakovský
Kurýr
Páže
Komorná
Dokumenty

Žebravý student

Žebravý student

Žebravý student

Žebravý student
Libreto F. Zell, R. Genée, S. Razov