Hoře z rozumu

Alexandr Sergejevič Gribojedov

komedie ve verších premiéra: 22. 10. 1955
 

Účinkovali

Famusov, předseda státního úřadu
Sofie Pavlovna, jeho dcera
Lízinka, služebná
Alexej Štěpanovič Molčalin, Famusovův sekretář
Alexandr Andrejevič Čackij
Plukovník Skalozub, Sergej Sergejevič
Natalie Dmitrijevna Goričovová, mladá dáma
Platon Michajlovič Goričov, její muž
Kníže Tugouchovskij
Kněžna, jeho žena
Jeho šest dcer
Hraběnka, babička Chrjuminovová
Hraběnka, vnučka Chrjuminovová
Anton Antonovič Zagoreckij
Stařena Chljostovová, Famusova švagrová
Pan N.
Pan D.
Repetilov
Petruška
Dokumenty

Hoře z rozumu

Hoře z rozumu

Hoře z rozumu

Hoře z rozumu
Překlad M. Marčanová, B. Mathesius, Z. Niliusová.