Madame Butterfly

Giacomo Puccini

opera o dvou dějstvích premiéra: 29. 1. 1956
Dokumenty

Madame Butterfly

Madame Butterfly

Madame Butterfly

Madame Butterfly

Madame Butterfly

Madame Butterfly

Madame Butterfly

Madame Butterfly
 
Hlavní režisér Áda Šmíd
Režisér Alexej Nosek
Výprava Joan Brehms

 
Libreto podle J. L. Longa a D. Belasca napsali I. Illica a G. Glacosa. Překlad V. J. Novotný.